Nejnovější zprávy: Muž spadl z výšky z lešení, utrpěl vážná zranění Využijte odstavná parkoviště a hromadnou dopravu, doporučují fanouškům pořadatelé MS v hokeji

Proměny kraje

Moravskoslezský kraj vydal knihu ekopohádek, napsaly ji děti

Kniha zelených pohádek je sbírka výtvorů dětí z Moravskoslezského kraje. Pohádky s přírodní tematikou jsou také dětmi ilustrované.

Foto: se souhlasem Moravskoslezského kraje

„Knížku s přírodní tematikou, která má posílit vztah nejmenších dětí k životnímu prostředí, vydává Moravskoslezský kraj už podeváté. Autory 21 pohádek i veškerých ilustrací jsou děti do 18 let.

Jistě, pravděpodobně se nebude jednat o literární díla, která budou vyzdvihovat znalci literatury. O to zde totiž ani nejde. Chceme, aby se děti nad naším životním prostředím zamyslely, aby v rámci možností pochopily, v čem spočívá jeho problematika, a by už odmalička věděly, že každý z nás může k jeho ochraně přispět. Děkuji všem dětem i jejich rodičům nebo pedagogům, že se s dětmi do psaní pustili nebo je podpořili. Kniha zelených pohádek je určena hlavně pro předškolní děti a mladší školní děti, věřím, že je práce jejich vrstevníků osloví,“ řekla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš a doplnila, že knížky s přírodní tematikou kraj vydává v rámci naplňování krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Kniha zelených pohádek vyšla v nákladu 2 tisíce kusů, Moravskoslezský kraj, který celý projekt financoval, ji bude darovat školám, nemocnicím a sociálním zařízením na území regionu. Tento projekt vyšel krajskou pokladnu na asi 100 tisíc korun. Knížka byla pokřtěna za účasti všech autorů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje dne v pondělí 18. září.