Nejnovější zprávy: Muž vdechl část bramboráku a začal se dusit, museli jej resuscitovat Letáček přestoupil do Španělska, do Baníku míří bývalý gólman Sparty

Byznys

DIAMO bude propouštět. O práci přijde skoro 350 zaměstnanců

Reorganizace státního podniku DIAMO, která probíhá od začátku letošního roku, přináší významné změny ve fungování podniku, jeho organizační struktuře a také v nastavených agendách a procesech.


Autor: Foto: se souhlasem DIAMA

Změny se dotýkají také personální oblasti a s tím souvisejícího snížení počtu pracovních míst a propouštění zaměstnanců. Propouštění se jako důsledek organizačních změn dotkne celkem 341 zaměstnanců. Cílem prováděných změn je snížení nákladů a zefektivnění činnosti podniku.

„Státní podnik DIAMO působí na území celé České republiky. Nyní svou činnost zajišťuje prostřednictvím sedmi odštěpných závodů, a tedy sedmi managementů. Činnosti závodů se ale s postupem sanací a rekultivací významně přibližují, což nás přivedlo k rozhodnutí sloučit některé činnosti, a tedy i odštěpné závody, zracionalizovat agendy a více sladit postupy při zahlazování následků hornické činnosti či našich rozvojových aktivitách," řekl ředitel DIAMA Ludvík Kašpar.

Výsledkem procesu reorganizace bude zrušení pěti samostatných závodů k 31. srpnu letošního roku a vznik dvou nových odštěpných závodů. Od 1. září tak bude fungovat nový odštěpný závod Příbram, vzniklý sloučením závodů PKÚ Chlumec, SUL Příbram a GEAM Dolní Rožínka. Ke stejnému datu budou sloučeny závody ODRA Ostrava a DARKOV Karviná do nového odštěpného závodu Karviná.

Uvedené změny mají dopad i na počty zaměstnanců, kteří budou pro zajištění činnosti DIAMO po sloučení závodů potřební. Redukce počtu zaměstnanců se týká také dalšího závodu, který působí ve Stráži pod Ralskem. „Ke snížení počtu zaměstnanců dojde v celém podniku, neboť z dlouhodobého hlediska není možné udržovat pracovní pozice, které dnes díky reorganizaci podniku a sjednocování procesů zvládneme zajišťovat v menším personálním obsazení.“ K celkovým číslům pak dodává: „Ke konci srpna bez náhrady zanikne celkem 529 pracovních míst napříč stávajícími odštěpnými závody. Propouštění se týká celkem 341 zaměstnanců, se kterými bude rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů dohodou, případně výpovědí, zbylá zrušená pracovní místa jsou neobsazená," dodal Kašpar.

Propouštěcí pohovory započnou ve státním podniku DIAMO 3. června. Od 1. září bude státní podnik fungovat již v nové organizační struktuře.