Nejnovější zprávy: Kuriózní zranění. Na seniorku, která ležela v posteli, spadl ze stropu kus omítky Mladá žena ztratila během hokejového MS před arénou dvě malé děti, policisté je našli

Byznys

Gigafactory na Karvinsku? Většina lidí s výstavbou souhlasí

Dvoutřetinová většina obyvatel v produktivním věku žijící v okresech Ostrava a Karviná souhlasí se stavbou gigafactory na autobaterie u Věřňovic.

Ilustrační foto: Pixabay.com

Častěji tento názor zastávají obyvatelé Karvinska, kteří jsou v porovnání s Ostraváky méně spokojení s nabídkou práce v Moravskoslezském kraji. Tato zjištění vyplývají z průzkumu, který pro Moravskoslezský kraj a rozvojovou agenturu MSID realizoval analytický ústav STEM v únoru letošního roku.

Podle citovaného průzkumu přibližně polovina obyvatel upřednostňuje příchod velkého zaměstnavatele, který v regionu vytvoří více než 1000 pracovních míst, druhá polovina preferuje podporu malých a středních firem. Variantě velkého zaměstnavatele jsou více nakloněni lidé z Karvinska (55 %), na Ostravsku je to 48 %. Průzkum se také specificky zabýval otázkou výstavby areálu nového zaměstnavatele na zelené ploše v případě, že by nebyl k dispozici brownfield.

„Výstavba areálu na zelené ploše má nadpoloviční podporu jak obyvatel Ostravska, tak Karvinska, ovšem obyvatelé okresu Karviná se pro záměr vyjádřili častěji – 72 % v porovnání se 60 % na Ostravsku. Se stavbou objektu nového zaměstnavatele na zelené ploše souhlasí i polovina těch, kteří upřednostňují podporu malých a středních firem, a to za předpokladu, že by nebyla k dispozici plocha typu brownfield. Mezi lidmi, kteří by obecně uvítali příchod velkého zaměstnavatele, to je 77 %, tedy výrazně více,“ shrnuje závěry průzkumu Jaromír Mazák, ředitel analytického ústavu STEM.

Moravskoslezský kraj spolu s rozvojovou agenturou MSID názory veřejnosti zjišťoval také kvůli aktuálně diskutovanému záměru strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni. „Moravskoslezský kraj se dlouhodobě vyrovnává s útlumem těžkého průmyslu. Proces transformace regionální ekonomiky byl nastartován i díky příchodu velkých investorů, avšak musíme se dívat do budoucnosti a hledat nové možnosti pro další rozvoj. Čeká nás konec těžby uhlí v OKD, aktuální situaci komplikují i problémy ve společnosti Liberty Ostrava, která patří k největším zaměstnavatelům v regionu,“ říká první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka.

„Názor veřejnosti nám není lhostejný. I proto jsme zjišťovali, jak lidé vnímají výstavbu na zelené ploše. Byť vedení Moravskoslezského kraje i stát jednoznačně preferují využití brownfieldů, nyní jsme v situaci, kdy takovou plochu v regionu ani v jiné části Česka nemáme. Musíme se proto rozhodnout, zda investorovi umožníme stavět v Dolní Lutyni, nebo o investici přijdeme. Citovaný průzkum ukazuje, že většina občanů z dotčených okresů o příchod velkého investora stojí, a to i za situace, která by znamenala výstavbu na zelené ploše,“ řekl předseda představenstva MSID Václav Palička.

Přípravy na vytvoření strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni byly zahájeny a vedení Moravskoslezského kraje spolu s rozvojovou agenturou MSID, Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechInvest započalo jednání s vedením okolních obcí. „Obavy místních lidí jsou pochopitelné, protože případná realizace tohoto záměru přinese řadu změn. Naším cílem je možné negativní vlivy vyvolané výstavbou a provozem podnikatelského parku na místní občany minimalizovat a zároveň podniknout kroky, které podpoří rozvoj těchto obcí. Konečnou podobu opatření stanovíme ve spolupráci s obcemi, aby co nejlépe reflektovala jejich potřeby a přání," sdělil náměstek Jakub Unucka.

Všechny informace o projektu budou zveřejňovány na stránkách parklutyně.cz, které budou spuštěny v nejbližších dnech. Občané Dolní Lutyně také obdrží informační leták do schránek. Vedení Moravskoslezského kraje dále počítá s uspořádáním veřejných debat s občany obcí, kterých se výstavba strategického podnikatelského parku týká.