Nejnovější zprávy: Bílovečtí hasiči se přestěhovali do nemocnice. Jejich „zámeček“ prochází obnovou Dolním Vítkovicím stoupla návštěvnost, chystají se další novinky

Společnost

Řidiči si oddechli, rekonstrukce frekventované křižovatky v Porubě je u konce

Díky prostorové úpravě křižovatky ulic Studentská a Opavská v Ostravě-Porubě dojde ke zvýšení bezpečnosti i zlepšení plynulosti dopravy.

Ilustrační foto: se souhlasem ŘSD

Rekonstrukce byla právě dokončena a obsáhla nejen rozšíření ulic pro samostatné odbočování v místě. Vybudováno bylo též nové světelné signalizační zařízení a neschází ani přechod pro chodce a nová cyklistická stezka.

Práce začaly 10. července Stavba si vyžádala dopravní omezení a objízdnou trasu, dopravní uzavírka byla ukončena 30. listopadu 2023, křižovatka je tak opět průjezdná. Náklady na stavbu přesáhly 32,8 milionů korun.

„Závěr provedených zatěžovacích zkoušek v průběhu prací přinesl zjištění nevyhovujícího podloží komunikace i po provedené sanaci dle dokumentace. Bylo tedy zapotřebí provést sanaci oproti předpokládanému půl metru do hloubky jednoho metru, což způsobilo prodloužení uzavírky o měsíc. Děkujeme všem za trpělivost a pochopení, nicméně práce byly skutečně obsáhlé. Každopádně výsledkem bude vyšší bezpečnost pro chodce i cyklisty a zlepší se průjezdnost této lokality,“ uvedl Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice a dopravu.

O jízdní pruh pro samostatné odbočení vlevo do ulice Studentské byla rozšířena ulice Opavská, stejně tak byla rozšířena ulice Studentská pro samostatné levé odbočení směrem na Opavu. Vybudovány byly opěrné zdi, dešťová kanalizace, přípojka světelné signalizace a kamerového systému, veřejného osvětlení i přeložky inženýrských sítí. Sjednoceny byly povrchy vozovek, vystavěny byly chodníky a vysazena zeleň.