Nejnovější zprávy: Muž vdechl část bramboráku a začal se dusit, museli jej resuscitovat Letáček přestoupil do Španělska, do Baníku míří bývalý gólman Sparty

Společnost

Proměna levého břehu Ostravice bude pokračovat, město hledá zhotovitele

Ostrava hledá zhotovitele druhé etapy oživení levého břehu Ostravice a jeho propojení s Havlíčkovým nábřežím.

Vizualizace: CHVÁLEK ATELIÉR

Statutární město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zhotovitele souvisejících staveb „Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka“ – 2. etapa“ a „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží.“ Obě vycházejí z dřívějšího projektu „Revitalizace řeky Ostravice,“ který má zkrášlit lokalitu okolo řeky v městském centru a v návaznosti na předchozí úpravy celou oblast proměnit v atraktivní a vyhledávaný veřejný prostor. Stavby na sebe bezprostředně navazují a je tedy žádoucí, aby je zhotovitel uskutečňoval za vzájemné časové koordinace.

„První etapu revitalizace levého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Na Karolině a Střelniční ulicí, která rovněž souvisela s dostavbou přilehlého univerzitního kampusu, máme zdárně za sebou. Ta byla určena hlavně k výstavbě nových chodníků, relaxačního schodiště, sadovým úpravám a pořízení nového mobiliáře,“ připomenul náměstek primátora Břetislav Riger. „Cílem připravované druhé etapy je především řešení dopravní situace. Chceme proměnit zdejší obslužnou komunikaci v komfortní zónu pro cyklisty a chodce takovým způsobem, který propojí univerzitní kampus a odpočinkovou oblast kolem řeky.“

V případě stavby „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“ jde o spojení dvou investičních akcí – revitalizace nábřeží řeky Ostravice za výstavištěm Černá louka (akce Levobřežní), s úpravami pěších tras na Havlíčkově nábřeží v souběhu s cyklostezkou mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou (akce Havlíčkovo nábřeží).

„Samotné propojení, které bude mít charakter hlavní komunikace, je řešeno jako větvení křižovatky s cestou, vedoucí do areálu Černé louky. Vyvedení cyklostezky je zamýšleno coby čtvrté rameno křižovatky. Za daným úsekem pak trasa naváže na směrové řešení souvisejícího projektu ‚Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka‘. Z dlouhodobějšího hlediska usilujeme o vznik pohodlného cyklistického a pěšího spojení z centra města okolo mostu Miloše Sýkory a kampusu až do Dolních Vítkovic,“ popsal Břetislav Riger.

Zhotovitel bude muset postupovat podle dvou návrhů. Zatímco projektantem Levobřežní je společnost CHVÁLEK ATELIÉR s. r. o, návrh Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží pochází z dílny společností RSE Project s.r.o. Realizace veřejné zakázky (tedy obou staveb jako celku) by měla trvat nejdéle 52 týdnů a její náklady si s největší pravděpodobností vyžádají necelých 54, 8 milionu korun bez DPH.

Zájemci mohou své nabídky podávat do 10 hodin 8. března 2024.