Nejnovější zprávy: Bílovečtí hasiči se přestěhovali do nemocnice. Jejich „zámeček“ prochází obnovou Dolním Vítkovicím stoupla návštěvnost, chystají se další novinky

Společnost

Ostravský mrakodrap navrhnou známá zahraniční studia, hotovo má být do deseti let

Společnost RT TORAX Group vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž na podobu mrakodrapu v centru Ostravy. Svou účast potvrdilo pět architektonických studií, která projektují stavby ve světových metropolích a s architektonickými soutěžemi tohoto formátu mají boh​até zkušenosti.

Vizualizace: se souhlasem CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a ANARCHITEKT

Soutěžní návrhy musí být odevzdány do 5. února 2024, v průběhu března pak porota rozhodne o vítězi architektonické soutěže nazvané Ostrava Towers Complex. Jednotlivé návrhy bude hodnotit porota složená z významných osobností nejen české architektury.

V porotě působí kromě nezávislých členů z řad architektů také tři zástupci investora – partner a zakladatel společnosti RT TORAX Tomáš Häring, člen představenstva Jakub Nosek a marketingový expert RT TORAX Jindřich Vaněk. „Vybraná zahraniční studia a renomovaní architekti v porotě jsou pro nás zárukou, že soutěž bude mít vysokou úroveň. Chceme v Ostravě postavit stavbu světového formátu a velice se těšíme na návrhy, které nás k tomuto cíli posunou,“ uvedl za RT TORAX Tomáš Häring.

Předsedou poroty byl na ustavujícím zasedání zvolen profesor Michal Sedláček, odborník s mezinárodním renomé, jenž v minulosti působil jako ředitel Kanceláře architekta města Brna a má se soutěžemi tohoto typu nejvíce zkušeností. Investor dále počítá s přizváním řady expertů specializujících se na takto významné stavby.

Součástí architektonické soutěže je workshop, který se uskuteční 5. prosince 2023 za účasti investora, porotců, přizvaných expertů a zástupců města Ostravy. „Půjde o individuální setkání s jednotlivými studii, při nichž architekti dostanou zpětnou vazbu na své rozpracované projekty. Věříme, že diskuse za přítomnosti všech zainteresovaných stran přinese důležité podněty, které přispějí ke zdárnému výsledku celé soutěže a vítěznému návrhu, jenž bude splňovat všechny požadavky a nároky na tuto unikátní výškovou stavbu,“ vysvětlil Häring.

Na uspořádání a podmínkách architektonické soutěže se investor dohodl s vedením města Ostravy. Předmětem soutěže je kromě samotné stavby také návrh veřejných prostranství v dané lokalitě i propojení nové budovy s přilehlým okolím včetně plánovaných tras pro pěší a cyklisty. „Rozvoj území Nová Karolina patří mezi dlouhodobé priority vedení města a projekt výškové budovy je dalším významným krokem v tomto úsilí. Navíc je to jedinečná příležitost, jak Ostravu obohatit o špičkovou architekturu světového formátu,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal.

Architektonická soutěž proběhne v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. Schválené podmínky soutěže neumožňují zveřejnit jména účastnících se studií do doby, než budou vyhlášeny výsledky. S vybraným architektonickým studiem budou poté následovat další fáze projektování a povolovacích řízení. Zahájení stavby je plánováno na rok 2028, předpokládány termín dokončení a zahájení provozu pak do roku 2032.