Nejnovější zprávy: Bílovečtí hasiči se přestěhovali do nemocnice. Jejich „zámeček“ prochází obnovou Dolním Vítkovicím stoupla návštěvnost, chystají se další novinky

Společnost

Ostravská zoo získala naše nejmenší sovy, silně ohrožené kulíšky

V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava nenajdeme jen exotické druhy, jsou zde chováni i zástupci fauny České republiky, zejména dravci a sovy. Nově k nim přibyla i naše nejmenší sova – silně ohrožený kulíšek nejmenší.

Foto: Enrico Gombala

Pár kulíšků nejmenších, které zoo získala od soukromého chovatele, mohou návštěvníci ostravské zoo vidět spolu s dalšími čtyřmi druhy sov v komplexu voliér na jedné z botanických stezek – na Cestě vody. Ta je pod expozicí s domácími zvířaty Na statku. Voliéry pro sovy byly vybudovány v roce 2020 a obývají je druhy, které žijí a hnízdí v České republice. Kromě kulíšků jsou zde sovy pálené, sýčci obecní, sýci rousní a puštíci bělaví.

Je to celá polovina druhů sov, které se v naší přírodě vyskytují. Většina z nich patří v České republice k ohroženým druhům, a proto je chráněna zákonem. Sovy nejvíce ohrožuje rapidní úbytek vhodných míst, kde mohou hnízdit. Jsou to převážně staré stromy s dutinami či staré zemědělské budovy.

Vlivem intenzivního zemědělství a využívaním množství pesticidů a dalších chemických látek k hubení hlodavců, hmyzu a dalších „škůdců“ přicházejí sovy o významné zdroje potravy. I proto je Zoo Ostrava zapojena do několika projektů na záchranu sov v Evropě – přirozeně odchované mladé jedince bezplatně poskytuje pro vypuštění do volné přírody za účelem posílení volně žijících populací.