Nejnovější zprávy: Ostravské komunikace slaví 60 let, v sobotu otevřou areál veřejnost Bouřka zabíjela. Žena nepřežila pád stromu, další lidé skončili v nemocnici

Společnost

Kopřivnice se MHD zatím nedočká, město radši posílí stávající spoje

Na podzim loňského roku probíhala v Kopřivnici anketa ohledně městské hromadné dopravy. Z výsledků vyplývá zejména potřeba zlepšení dostupnosti místních částí a velkých sídlišť. Jednoznačnou podporu však MHD nezískala. Radnice nyní hledá cesty, jak poptávku uspokojit.

Foto: se souhlasem Kopřivnice

Námět na zavedení MHD se objevil na diskuzním fóru Zdravého města a v následném celoměstském hlasování se umístil na prvním místě jako příležitost pro rozvoj Kopřivnice. Do ankety se zapojilo 1102 respondentů, pětinu tvořili penzisté. Klíčovou otázkou bylo, jak moc by lidé MHD využívali: „Požádali jsme respondenty, aby si představili MHD, která by pro ně byla ideální – to znamená, že zastávku by měli blízko a frekvence i časy jízd by jim vyhovovaly. Zhruba čtvrtina dotazovaných uvedla, že by ideální MHD využívala denně, a to pro různé druhy cest. Pro cesty do práce a do školy by MHD využívalo nejméně jednou týdně 27 až 34 % respondentů, pro cesty za nákupy, volnočasovými aktivitami, službami a vyřizováním 56 až 66 %. Je však potřeba uvědomit si, že ideální MHD se vždy bude od reálně zavedeného systému lišit. Téměř pro polovinu respondentů je přijatelná vzdálenost zastávky do 300 metrů, 44 % dotazovaných podmiňuje využívání MHD možností cestovat přímou linkou bez přestupů a dalších 37 % je ochotno čekat na návazný spoj maximálně pět minut,“ uvádějí hodnotitelé ve výzkumné zprávě, kterou radnice před několika dny obdržela," uvedl Jiří Štěpán z odboru rozvoje města.

„Jsme si vědomi řady výhod, které městská hromadná doprava má, avšak zavedení není jednoduchá ani levná záležitost. Vedení tras a vybudování zastávek ve stísněných podmínkách místních sídlišť by se určitě dotklo parkovacích míst, z nichž některá by se musela zrušit na úkor potřebné infrastruktury. Trasování linek a poloha zastávek nebudou vyhovovat všem, protože každý cestující vnímá ideální stav jinak. Každý opravdu nemůže mít zastávku přímo před svým domem, což evidentně respondenti vnímají jako jednu z hlavních podmínek využitelnosti MHD. Někteří samozřejmě také uvedli, že MHD musí být levná. Domníváme se tedy, že zavádět MHD ve smyslu objednání dopravce se vším všudy by nebylo efektivní. Nicméně hledáme cesty, jak poptávku po veřejné dopravě uspokojit,“ dodal Štěpán.

Zájem o využití MHD se liší v závislosti na místě bydliště. „Největší zájem o MHD mají lidé v místních částech, kde 73 až 89 % respondentů uvedlo, že by MHD využívalo jednou týdně nebo častěji. Proto jsme se rozhodli posílit zde stávající linky autobusů, které MHD částečně suplují. Nejdříve se dočkají obyvatelé Lubiny. Do druhé části rozpočtu navrhujeme 300 tisíc korun na posílení spojů v rámci naší smlouvy s Moravskoslezským krajem. Ke změně jízdních řádů by mělo dojít již od června. V případě Vlčovic a Mniší to bude trochu složitější, neboť tam jezdí linky obsluhující Frenštát – o jejich posílení budeme jednat. Zároveň hledáme možnosti, jak některé spoje protáhnout i přes sídliště, což si vyžádá investice do zastávek,“ řekl Štěpán s tím, že první nové spoje mimo Lubinu by mohly jezdit od nového roku. V návaznosti na průzkum jedná radnice také o zavedení systému sdílených kol. Další možností městské dopravy má být služba Charittaxi s doprovodem, kterou by letos ráda zavedla Charita Kopřivnice. Tuto službu budou moci využívat například senioři při návštěvách lékaře.