Nejnovější zprávy: Bílovečtí hasiči se přestěhovali do nemocnice. Jejich „zámeček“ prochází obnovou Dolním Vítkovicím stoupla návštěvnost, chystají se další novinky

LEGENDY MHD

Když do Ostravy dorazily první kloubové maďarské "čabajky"

Magazín PATRIOT a Dopravní podnik Ostrava připravili seriál, ve kterém postupně představí legendární vozy ostravské hromadné dopravy.

Foto: Archiv

V sedmdesátých letech byla v Československu hledána náhrada za kapacitní soupravy autobusů s přívěsy. Jelikož tuzemský výrobce Karosa n.p. Vysoké Mýto článkové autobusy nevyráběl, jevilo se jako nejvýhodnější řešení zabezpečit jejich potřebu dovozem vozidel z Maďarska od firmy Ikarus.

Ta je v různých modifikacích dodávala do většiny zemí východní Evropy i dalších států.

První dva velkoprostorové článkové autobusy Ikarus 280 se v ostravské městské hromadné dopravě objevily v roce 1977 a do roku 1990 bylo Dopravním podnikem města Ostravy zařazeno do provozu celkem 102 těchto vozidel.

Převážná část, celkem 93 vozů, byla městského čtyřdveřového provedení, 9 autobusů bylo pro MHD méně vhodného dvoudveřového linkového provedení. Článkové autobusy Ikarus 280 postupně do roku 1981 vystřídaly na nejzatíženějších linkách soupravy autobusů Škoda 706 RTO s přívěsy Jelcz.

Od roku 1990 byly Ikarusy v ostravských ulicích nahrazovány tuzemskými článkovými vozidly Karosa. První vůz byl vyřazen již v roce 1982, další následovaly od roku 1986. Poslední „čabajky“ vyjely na linky ostravské MHD z garáží na Fifejdách v květnu 2000.

Linkového provedení, pro městskou hromadnou dopravu méně typického, je i zachovaný historický autobus Ikarus 280.10 evidenčního čísla 4070 z roku 1988. Po celou dobu provozu byl přidělen garážím Hranečník a v provozu jej bylo možno spatřit zejména na linkách 31 a 41.

Z pravidelné dopravy byl vyřazen v roce 1999 a po drobných úpravách a obnově nátěru je jako provozuschopný zachován ve stavu po zařazení do provozu

Seriál čerpá z knihy Katalog historických vozidel Dopravního podniku Ostrava kolektivu autorů. Text vytvořili Jiří Boháček a Petr Mitáček, fotografie poskytla celá řada dárců, zaměstnanců a příznivců Dopravního podniku Ostrava.