Nejnovější zprávy: Ostravské komunikace slaví 60 let, v sobotu otevřou areál veřejnost Bouřka zabíjela. Žena nepřežila pád stromu, další lidé skončili v nemocnici

Společnost

FN Ostrava získala prostředky na modernizaci Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Fakultní nemocnice Ostrava získala z Národního plánu obnovy Ministerstva zdravotnictví dotaci téměř 50 milionů korun na obnovu stávajících nebo nákup nových zdravotnických prostředků, přístrojového vybavení a technologií pro rehabilitaci pacientů po kritických stavech.

Foto: se souhlasem FN Ostrava

Robotická neurorehabilitace nebo virtuální realita umožní intenzivnější rehabilitaci pacientů s poruchami centrální nervové soustavy a s posttraumatickými stavy pohybového aparátu či pacientů po ortopedických operacích nebo amputacích.

Mezi nově zakoupenými přístroji tak nebude chybět ani nejmodernější přístroj pro roboticky vedenou pohybovou terapii chůze v odlehčení. „Jeden z požadovaných systémů umožní pacientům samostatný a bezpečný pohyb po místnosti s možností nácviku různých variant chůze a také jiných pohybů, a to v reálném prostředí. Pacientovi lze nastavit míru dopomoci při zvedání či směr pohybu nebo naopak cvičení ztížit a dodat odpor při vedení pohybů. Pokročilé vybavení pomůže k intenzivnější a cílenější rehabilitaci. Předpokládáme, že tak urychlí proces zotavení a zlepší dlouhodobé výsledky pro naše pacienty,“ vysvětluje Zdeněk Guřan, vedoucí fyzioterapeut Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO a LF OU.

Velkou novinkou má být doplnění vybavení ke stávajícímu přístroji Lokomat Pro Free Jedná se o dětské motorizované ortézy a exoskeleton pro roboticky asistovaný nácvik chůze. Další přístroj pro nácvik balance zase pomůže s rovnovážnými funkcemi u dětí s neurologickou diagnózou.

Zajímavým rozšířením v diagnostice i terapii budou nové možnosti pro rehabilitaci ruky a horní končetiny a také rehabilitace s využitím virtuální reality. Pomocí těchto prvků dokáží odborníci lépe motivovat pacienty a stimulovat jejich mozek, čímž podpoří správné provedení pohybu a obnovu ztracených funkcí. Cílená rehabilitace napomůže k podstatnému zvýšení kvality života pacientů, zlepší jejich schopnosti vykonávat každodenní činnosti tak, aby byli soběstační, aktivní a vrátili se co nejdříve ke svým běžným činnostem.

Nové, díky dotaci pořízené, přístrojové vybavení přispěje ke zvýšení kvality nemocniční péče a zároveň i k navýšení počtu rehabilitací pacientů po kritických stavech. Lékaři, fyzioterapeuti a ergoterapeuti tak budou moci lépe přizpůsobit léčebné plány individuálním potřebám pacientů.